Bədheybətlər ovçusu

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Leytenant Artemis və onun əsgərləri Yer kürəsindən təsadüfən paralel dünyaya düşürlər, bu paralel dünyada isə müxtəlif bədheybətlər yaşayır. Bərkimiş döyüşçülər qeyri-adi vəziyyətə dşüürlər və bütün və bilik bacarıqlarını istifadə etməyə məcbur olurlar ki, fantastik məxluqlara qalib gəlsinlər. Onları yalnız bədheybətləri öldürmək bacarığına malik olan sirli Ovçu xilas edə bilər.  
Daha çox