Zaman dolaşığından qaçış

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
10:10
09:10
09:40
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
10:10
09:10
09:40
Şuluq ayı-qardaşları Briar və Brambl təhlükədədirlər. Və yalnəz meşəqıran Vik onlara kömək edə bilər. O zaman və məkan içində fantastik səyahətə yollanır, və bu yolda onu çoxlu sınaqlar, möcüzəvi sirlər və qəribə məxluqlar gözləyir. Amma Vikı heç nə saxlaya bilməz, çünki onun məqsədi – yaxın dostları xilas etməkdir.  
Daha çox