Lənətli kitab

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Film cinlərə aid kitabın ələ keçirilməsindən və cinlərin  bu kitabı   tapmaq üçün  Azərbaycana  yaşamaq üçün gələn  Fatehin  ailəsinə müsəllət  olmasından  bəhs edir. Hadisələr cinlərin lənətli kitabının oğurlanmasından başlayır. Türkiyədən Azərbaycana işləmək üçün gələn Fatehin başına qəribə hadisələr gəlir. Burda  tanış  olduğu Səməd onun həyatını məhv edir Fateh  o gündən lənətə uğrayır. Sonda kitab tapılır. Fateh və Səməd   cinlər  tərəfindən  məhv edilir.  
Daha çox