Gucci Evi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Gucci familiyası çox şirin və cəlbedici səslənir... dəbdəbə, zövq və qüdrətin sinonimı idi. Amma eyni zamanda bu ad onlara dərd verirdi. Dünyanın ən məşhur dəb imperiyasında qətlə gətirən şok məhəbbət, satqınlıq, uçurum və qisas əhvalatı.  
Daha çox